Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Literackie drzewko – konkurs

18 stycznia 2022

Choinka literacka
6 grudnia 2021 – 18 stycznia 2022

Piętnastą edycję konkursu czytelniczegoChoinka Literacka” czas zacząć. Kolejny raz biblioteczne drzewko zdobią fragmenty tekstu literackiego. W roku setnego jubileuszu odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych chcemy Państwu opowiedzieć o kolejnym bohaterze wojny 1920 roku, urodzonym przed 120 laty w Bobinie pod Pińczowem, Stefanie Łosiu. Kilka młodzieńczych lat Łoś spędził w dzierżawionym przez rodzinę majątku w Brochocinie. Maturę uzyskał w 1920 r., kończąc Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku, czyli dzisiejszą Jagiellonkę. Podczas edukacji szkolnej był zaangażowanym w działalność społeczną i patriotyczną harcerzem. Konsekwencję takiej postawy stanowił ochotniczy udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za bohaterstwo został odznaczony orderem Virtuti Militari. W czasie drugiej wojny światowej żołnierz podziemia i powstaniec warszawski.

Dzisiaj chcemy przybliżyć wszystkim jego twórczość literacką. Stefan Łoś pisał o młodzieży i dla młodzieży. Swoje pierwsze teksty publikował w czasopismach harcerskich. Był także autorem licznych piosenek, które druhny i druhowie śpiewali przy ogniskach. Podróżnicza pasja zaowocowała dwuletnim pobytem w Argentynie i Brazylii, jako harcerz uczestniczył też w międzynarodowych zlotach. Pokłosiem tych pasji były artykuły i powieści przygodowe. Stefanowi Łosiowi zawdzięczamy także inicjację pisarską Marka Hłaski. Los zetknął ich we Wrocławiu, w którym nasz bohater osiadł po II wojnie światowej i gdzie na skutek represji stalinowskich zmarł w 1955 r. We Wrocławiu poznał także pisarkę i satyryczkę Ewę Szumańską, z którą stworzył cieszące się popularnością wodewile „Tor przeszkód” i „Klucz do arsenału”. Najbardziej znaczącymi w jego twórczości są, niegdyś bardzo cenione, powieści dla młodzieży „Strażnica” i „Szajka” napisane w latach trzydziestych XX w.

„Strażnica” treścią nawiązuje do wydarzeń związanych z bezpieczeństwem naszej wschodniej granicy, więc po II wojnie światowej została usunięta z bibliotek szkolnych i publicznych. „Szajka” wzbudziła mniej kontrowersji, wprawdzie ocenzurowana, ale doczekała się drugiego wydania. Po 1947 r. aż do 2016, nie opublikowano żadnej z jego powieści. Fragmenty „Wikołaków”, „Opowieści tropikalnych”, „Skarbu puszczy” wydrukowano m.in. na łamach czasopisma „Słowo Polskie”.

Biblioteczną choinkę ozdobiły fragmenty „Szajki”, której pierwsze wydanie trafiło do czytelników w 1935 r. Łoś sportretował w powieści nauczycieli i kolegów ze szkolnej ławy u progu odzyskania niepodległości przez Polskę. Opisuje w niej mniej lub bardziej fikcyjne wydarzenia z uczniowskiego życia. Wśród bohaterów możemy doszukać się rzeczywistych wychowanków szkoły oraz ich wychowawców. Niektórzy z nich swoją postawą zapisali w annałach szkoły i Płocka chlubną kartę. Wielu z nich zostało bohaterami wojny 1920 roku. O tym, kto jest, kim w powieści dowiemy się z trzeciego wydania uzupełnionego przypisami i notami redaktorów i konsultantów. W drugim wydaniu powieści areną wydarzeń jest Płock, ale w pierwszej wersji autor ukrył miasto swojej młodości pod inną nazwą i do tego wariantu powrócili autorzy najnowszego wydania „Szajki”. W związku z tym pytamy Państwa:

Pod jaką nazwą Płock pojawia się w powieści Stefana Łosia „Szajka”?

Konradów

Hermanów

Bolesławów

Rozwiązania mogą Państwo poszukiwać na wiele sposobów. Powieść wznowiona przez LO im. Władysława Jagiełły jest w zasobach większości placówek Książnicy Płockiej, zachęcamy, więc do jej przeczytania. Zapraszamy też do szukania nazwy ukrytej na naszej choince. Odpowiedzi można udzielić, wypełniając kupon dostępny w bibliotece lub formularz stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu i wysyłając go pocztą elektroniczną na adres: filia5@ksiaznicaplocka.pl

Zaczynamy odliczanie!!! Udział w zagadkowej choince można wziąć do 18 stycznia 2022 r., bo już następnego dnia spośród kuponów z prawidłowymi odpowiedziami rozlosujemy trzy zestawy książek, których fundatorami są:

KSIĄŻNICA PŁOCKA im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

I ŚWIĘTY MIKOŁAJ🎅🎅🎁🎁🎄🎄

Wyniki ogłosimy 19 stycznia 2022 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zapraszamy do zabawy. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i szczęścia w losowaniu.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego Filia biblioteczna nr 5
Pasaż Vuka Karadzica 1 (budynek SP nr 1)
tel. 24 262 32 55 e-mail filia5@ksiaznicaplocka.pl

KUPON KONKURSOWY – niepełnoletni >>

KUPON KONKURSOWY >>

Szczegóły

Data:
18 stycznia 2022

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content