Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Zabawa słowami – konkurs

1 maja 2021 - 15 maja 2021

 

Książnica Płocka Filia biblioteczna nr 5 zaprasza osoby indywidualne, zespoły rodzinne oraz grupy przyjaciół do stworzenia swojej własnej wyliczanki.

Wyliczanki to najbardziej przydatne w życiu każdego dziecka wierszyki. Rymowanki te często pozbawione sensu rozstrzygają bardzo ważne kwestie, kiedy trudno dojść do porozumienia albo trzeba wybrać jedno z wielu rozwiązań. „Ele mele dudki, gospodarz malutki…”, „Ene due rabe, zjadł Tadeusz żabę…”, „Entliczek pentliczek czerwony stoliczek…” – wszyscy znamy te tradycyjne wierszyki przekazywane z pokolenia na pokolenie. Stały się one na tyle nieodłącznym elementem życia, że doczekały się opracowań naukowych. Po raz pierwszy nazwano je wyliczankami w 1888 r. na łamach czasopisma „Wisła”, którego redaktorzy przez dwa lata zbierali polskie wierszyki, zwane też „kurzym pacierzem”. Wśród osób, które wspomagały redakcję w tym dziele byli pisarze, malarze i uczeni. Jeden z nich to płocczanin Ludwik Krzywicki*. Jak widać rymowanki te mają bogatą historię i wciąż pojawiają się nowe. Mistrzynią współczesnej wyliczanki, według nas, jest Małgorzata Strzałkowska, ale my chętnie poznamy nowych mistrzów mętowania (taką nazwę przyjęto jako termin naukowy).

Dziadkowie, rodzice, ciocie, wujkowie, siostry i bracia, uczennice, uczniowie, studenci, nauczyciele – stwórzcie wraz z dziećmi lub dla dzieci swoją własną wyliczankę, a my opublikujemy ją na stronie internetowej Książnicy Płockiej. Dla autorów najlepszych rymowanek mamy nagrody książkowe i nie tylko!!!

*Z. Pisarkowa, Wyliczanki polskie, Wrocław 1988, s. 18-19.

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy bez względu na wiek.
 2. Uczestnikami mogą być osoby indywidualne oraz grupy znajomych, zespoły rodzinne.
 3. Każda osoba lub zespół może zgłosić do konkursu 3 wyliczanki.
 4. Wyliczanka powinna być rymowana, rytmiczna, mile widziane neologizmy, wyrażenia gwarowe, nazwy związane z Płockiem i nawiązujące do tradycji wyliczanki zapożyczenia z innych języków.
 5. Rymowanka powinna zawierać od 4 do 8 wersów.
 6. Zwycięzców wybierze profesjonalne jury powołane przez organizatora. Przewidujemy również nagrodę publiczności, którą otrzyma osoba wyłoniona w wyniku głosowania na Facebooku Książnicy Płockiej.
 7. Wyliczanki można wysłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Data nadania przesyłki nie może przekroczyć końcowego terminu konkursu. Można też dostarczyć je osobiście do Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego Filii bibliotecznej nr 5 09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1 (budynek SP nr 1).

Pakiet powinien zawierać:

 • Treść wyliczanek w  postaci wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu oznaczoną godłem (pseudonimem) w trzech egzemplarzach.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Zespoły zobowiązane są dostarczyć oświadczenia wszystkich członków (formularz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).
 • Dane osobowe, tj. imię i nazwisko autora/wszystkich członków zespołu, e-mail, nr telefonu.
 • Dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie należy umieścić w osobnej, zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem.

Na kopercie dostarczonej do organizatora należy umieścić dopisek Konkurs WYLICZANKA.

> Organizator konkursu nie zwraca tekstów i zastrzega sobie prawo do ich publikacji na stronie internetowej oraz Facebooku Książnicy Płockiej.

> Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczenie wyliczanek na stronie internetowej i Facebooku organizatora konkursu.

> Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

> Konkurs trwa od 29.03.2021 r. do 05.05.2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 31.05.2021 r. na stronie internetowej Książnicy Płockiej.

> O sposobie i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten uzależniamy od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Kontakt:

Filia biblioteczna nr 5 Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego
tel. 24 262 32 55, e-mail filia5@ksiaznicaplocka.pl

Oświadczenie (osoby pełnoletnie) >>

Oświadczenie (niepełnoletni) >>

Szczegóły

Start:
1 maja 2021
Koniec:
15 maja 2021

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content