Uwaga! W dniach 6-20 lutego 2023 Filia nr 2 (Rogatki Warszawskie) będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów
Uwaga Czytelnicy! Zmiana numeru telefonu Filii nr 13 (ul. Dobrzyńska 2a) - 24 268 00 65

XII edycja konkursu “Mnie ta ziemia od innych droższa…”

Data publikacji: 09/01/2023

 

KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU

zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego do udziału w XII edycji konkursu

 

     „MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…”

pod patronatem Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka

 

organizowanego dla upowszechnienia twórczości Władysława Broniewskiego.

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu pragniemy uczynić słowa z wiersza Poety:

        

Aż do utraty tchu jam niósł cię na czułych skrzydłach moich wierszy

 

Udział w konkursie polega na zrealizowaniu wybranych lub wszystkich zaproponowanych zadań i przesłaniu ich w wersji elektronicznej do 10 marca 2023 roku na adres e-mailowy: mnietaziemia@trzecie.edu.pl. W tytule proszę podać  nazwę konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa…”.

Zgłoszone prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe.

 

Kontakt:                  

Katarzyna Kozłowska                                                 
katarzyna.kozlowska@trzecie.edu.pl                          

Edyta Szpaczko 
edyta.szpaczko@trzecie.edu.pl                 

III LO, tel. 24 364 06 40

 

Regulamin konkursu

Mnie ta ziemia od innych droższa… – załącznik nr 1

Mnie ta ziemia od innych droższa… – załącznik nr 2

Mnie ta ziemia od innych droższa… – załącznik nr 3

Mnie ta ziemia od innych droższa… – załącznik nr 4

Mnie ta ziemia od innych droższa… – wiersze esej

Mnie ta ziemia od innych droższa… – wiersze tłumaczenie

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content