Zakup nowości wydawniczych

Data publikacji: 19/11/2019

Dyrektorzy Bibliotek Publicznych
Szanowni Państwo

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał podział dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych_ w roku 2019. W związku z tym zwracamy się do Państwa o jak najszybsze wypełnienie dokumentów niezbędnych do otrzymania dotacji.

Załączniki: 

POWYŻSZE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W 2 EGZEMPLARZACH.

ZAŁĄCZNIKAMI OBOWIĄZKOWYMI do Wniosku są: 

KOPIA AKTUALNEGO STATUTU WNIOSKODAWCY I ODPIS PEŁNY Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY. 

Jeżeli dokumenty te nie uległy zmianie od czasu ich złożenia jako załączników w latach ubiegłych, nadesłać należy oświadczenie wnioskodawcy o aktualności statutu i wpisów do RIK, potwierdzone przez organizatora biblioteki.

KWOTA WKŁADU WŁASNEGO, zadeklarowanego we wniosku, NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 50% (DLA I GRUPY ZAMOŻNOŚCI J.S.T.), 60% (DLA II GRUPY) LUB 70% (DLA III GRUPY) WSZYSTKICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie.

Kwotę wkładu własnego, w zależności od grupy zamożności, należy wpisać w odpowiednią rubrykę we Wniosku: 13a (I grupa), 13b (II grupa), 13c (III grupa). Informacja o przynależności bibliotek do poszczególnych grup znajduje się w załączonym podziale dotacji. Prosimy o sprawdzenie kwoty dotacji przyznanej Państwa bibliotece i dokładane wypełnienie dokumentów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 28 CZERWCA 2019 R. na adres:
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
WNIOSEK DO PRIORYTETU 1 – ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

TERMIN WYDATKOWANIA DOTACJI OBOWIĄZUJE OD 14 CZERWCA DO 30 LISTOPADA BR., A WKŁADU WŁASNEGO OD 1 STYCZNIA DO 30 LISTOPADA BR.

Więcej informacji na stronie
https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2019/

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z instruktorami Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek:
22 625-79-15, 22 537-40-87

Z poważaniem
Dorota Lutomirska
Wicedyrektor Biblioteki

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content