ZASAD KULTURY SEGREGACJI

Data publikacji: 11/05/2021

 

1. Przetworzenie ma znaczenie!
Segregując, dajesz odpadom drugie życie. Zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez redukcję ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi ograniczamy zanieczyszczenie, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.

2. Zgniecenie ma znaczenie!
Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% mniej miejsca. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.

3. Odkręcenie ma znaczenie!
Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu wrzuć je do odpowiednich pojemników.

4. Oznaczenie ma znaczenie!
Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje
o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.

5.Opróżnienie ma znaczenie!
Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny być puste w środku!

6.Rozłożenie ma znaczenie!
Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) ,
a Ty będziesz rzadziej je wynosić.

7. Przynoszenie ma znaczenie!
Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowej torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz, produkujesz więc więcej odpadów. Torba zakupowa to tylko dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.

8.Rozróżnienie ma znaczenie!
Nie wrzucaj do pojemników do segregacji potłuczonych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoiki, butelki) poprzez np. fragmenty szyb, luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca!

9.Zabrudzenie ma znaczenie!
Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych.

10. Wyrzucenie ma znaczenie!
Sprawdź zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego pojemnika. Oddawaj do PSZOKu zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. Przeterminowane leki oddawaj do aptek.

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content