Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Zygmunt Tołpyho

Data publikacji: 23/03/2021

 

Zygmunt Tołpyho (1877-?), pierwszy komendant Powiatowej Policji Państwowej w Płocku. Dobry policjant i gorliwy obrońca Płocka, ale również awanturnik i konwertyta. Urodził się w powiecie mścisławskim w guberni mohylewskiej i tam został ochrzczony. Chociaż „Kurjer Płocki” nr 273/1921 broni katolickiego wyznania Tołpyhy, to Adam Łaszczewski w swojej historii płockiej policji podaje, że komendant przeszedł na mariawityzm. W 1909 został komisarzem policji w Tule i odtąd, z przerwami, służył w policji, trafiając w 1919 roku do Płocka. Wytrwał podczas całej akcji najazdu bolszewickiego na miasto na stanowisku, krzepiąc swym spokojem podwładnych mu funkcjonariuszy. Po opuszczeniu Płocka przez bolszewików zadbał o przywrócenie porządku w mieście oraz o ukaranie wszystkich, którzy współpracowali z najeźdźcą. Otrzymał za to wszystko awans na nadkomisarza z dn. 1 września 1920 roku, a później Krzyż Virtuti Militari. Z Płocka wyjechał w 1922 roku, jednak na kolejnym posterunku – w Wilnie zaplątał się w nadużycia. Pomogli bracia-mariawici. Powrócił z żoną i dwoma synami nad Wisłę,  gdzie znaleźli zatrudnienie w klasztorze. Wkrótce jednak wybuchł skandal, gdyż żona Zygmunta Janina „nie dała się zwieść zalotom” jednego z braci. Dalsze losy Zygmunta Tołpyhy są na chwilę obecną nieznane.

Adam Łaszczewski, Płocka policja okresu międzywojennego, Płock 2018

Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018

„Kurjer Płocki” nr 273/1921, s. 2-3

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content