Archiwum

Data publikacji: 01/02/2020

Projekty 2015

„Radośni i znani … bo oczytani!” Projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek w partnerstwie z Książnicą Płocką „Radośni i znani … bo oczytani!”, dofinansowany ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla...
Data publikacji: 01/02/2020

Projekty 2016

„KULTUROPOZYTYWNI czyli Kapitał Senior II” – projekt Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, dofinansowany ze środków Miasta Płock (kwota dofinansowania 5400 zł), realizowany od marca do listopada. Dotarliśmy z działaniami do...
Data publikacji: 01/02/2020

Projekty 2017

„ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”  – profilaktyka, dofinansowany ze środków wydziału zdrowia UMP. Książnica Płocka już od lat współpracuje w realizacji projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu...
Data publikacji: 01/02/2020

Projekty 2018

PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ: „Kulturalny kalejdoskop” dofinansowany ze środków MKiDN (dotacja 7350 zł) Zróżnicowana oferta kulturalna skierowana głównie do dzieci, młodzieży i seniorów z Płocka i powiatu a także wykraczająca poza...
Data publikacji: 01/02/2020

Projekty 2019

PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ „Czytanie? Z przyjemnością!” – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego, koszt całkowity: 16 110 zł, kwota dofinasowania: 12 150 zł. Projekt stanowił zróżnicowaną ofertę kulturalną skierowaną głównie do...

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl