Uwaga Czytelnicy! Filie biblioteczne nr 2 i 3 zamknięte

Kontakt

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Informacja biblioteczna:
tel.: 24 262 30 59 – kontakt w godz. 8.00 – 15.00

Dyrektor
Joanna Banasiak
tel.: 24 262 86 17
e-mail: joanna.banasiak@ksiaznicaplocka.pl

Zastępca dyrektora
Elżbieta Dobroń
tel.: 24 268 00 27
e-mail: elzbieta.dobron@ksiaznicaplocka.pl

Sekretariat
tel.: 24 268 00 16
fax: 24 262 31 17
e-mail: sekretariat@ksiaznicaplocka.pl

Informacja/Centrum Informacyjno-Edukacyjne E-KĄT
tel.: 24 262 30 59 – kontakt w godz. 8.00 – 15.00
e-mail: informacja@ksiaznicaplocka.pl

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.