Regionalia

Książnica Płocka gromadzi zbiory regionalne związane z Płockiem i Mazowszem Płockim. Plociana są opracowywane przez Dział informacji bibliograficznej i regionalnej tworząc Bibliografię regionu płockiego.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów piśmiennictwa. Stanowi ona wszechstronny spis materiałów poświęconych wszystkim dziedzinom życia naszego regionu – historii, gospodarce, przyrodzie, polityce, nauce, oświacie, kulturze itd.

Bibliografia rejestruje:

  • artykuły publikowane w prasie regionalnej, lokalnej oraz ogólnopolskiej
  • książki i broszury
  • czasopisma lokalne, samorządowe, uczelniane, zakładowe, parafialne
    mapy i plany
  • ważniejsze dokumenty życia społecznego
  • dokumenty elektroniczne

Dotyczy terytorium obecnych powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego oraz gmin Iłów i Czerwińsk nad Wisłą, które po reformie administracyjnej w 1999 r. przeszły do powiatów sochaczewskiego i płońskiego. Dostęp do informacji regionalnej odbywa się przez komputerowe bazy danych, kartotekę regionalną i drukowaną Bibliografię Mazowsza Płockiego.

Regionalna baza danych zawiera opisy publikacji wydanych po 1999 r.:

Bibliografia województwa mazowieckiego >>

Bibliografia drukowana

W latach 1991-2023 na łamach kwartalnika Notatki Płockie, wydawanego przez Towarzystwo Naukowe Płockie, drukowana była Bibliografia Mazowsza Płockiego. Stanowi ona wybór najważniejszych pozycji z baz komputerowych i kartoteki dotyczących regionu płockiego. Wszystkie roczniki czasopisma dostępne są w Czytelni Głównej.

Kartoteka regionalna

Zawiera opisy materiałów dotyczących regionu z lat 1975 – 1998. Kartoteka dostępna w Czytelni Głównej

e-zbiory

Wydawnictwa Książnicy Płockiej o tematyce regionalnej.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content