Zbiory

Książnica Płocka we wszystkich swoich placówkach oferuje czytelnikom zbiory liczące na dzień 31 grudnia 2018 – 452 758 jednostek. Gromadzony i udostępniany przez Książnicę księgozbiór /428 815 wol./ ma charakter uniwersalny i obejmuje:

  • literaturę piękną dla dzieci i młodzieży – 69 759 wol.
  • literaturę dla dorosłych – 183 251 wol.
  • literaturę naukową i popularnonaukową – 175 775 wol.

Księgozbiór Książnicy Płockiej można przeszukiwać w Katalogu KP . Książnica Płocka prenumeruje czasopisma (wykaz prenumerowanych czasopism), które można przeglądać, podobnie jak prasę archiwalną (7 018 czasopism oprawnych) w Czytelni głównej. Czasopisma wyszukujemy w Katalogu KP, najłatwiej korzystając z indeksu: tytuły czasopism. Książnica gromadzi zbiory specjalne, w tym m.in.:

  • nagrania muzyczne na płytach analogowych, CD i DVD (15 423)
  • audiobooki (3 714 tytułów)
  • filmy (DVD – 3 248)
  • dokumenty życia społecznego dotyczące Płocka i regionu (15 842)

Zbiory specjalne (oprócz DŻS) można wyszukiwać w Katalogu KP.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl