Zbiory

Książnica Płocka we wszystkich swoich placówkach oferuje czytelnikom zbiory liczące na dzień 31 grudnia 2022 – 445 686 jednostek.

Księgozbiór /423 583 wol./ ma charakter uniwersalny i obejmuje:

  • literaturę piękną dla dzieci i młodzieży – 69 577 wol.
  • literaturę dla dorosłych – 189 683 wol.
  • literaturę naukową i popularnonaukową – 157 715 wol.
  • czasopisma oprawne – 6 608

Księgozbiór Książnicy Płockiej można przeszukiwać w Katalogu KP.

Książnica gromadzi zbiory specjalne (22 103 jedn.), w tym m.in.:

  • nagrania muzyczne na płytach CD i DVD (8 146)
  • płyty analogowe (4 145)
  • audiobooki (4 921 tytułów)
  • filmy (3 821, w tym DVD – 3 408)
  • dokumenty życia społecznego dotyczące Płocka i regionu oraz exlibrisy (17 109)

Zbiory specjalne (oprócz DŻS) można wyszukiwać w Katalogu KP.

Ponadto Książnica Płocka udostępnia czasopisma bieżące (171 tytułów, w tym 13 w wersji elektronicznej), które można przeglądać, podobnie jak prasę archiwalną w Czytelni głównej (wykaz prenumerowanych czasopism).  Czasopisma wyszukujemy w Katalogu KP, najłatwiej korzystając z indeksu: tytuły czasopism. 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content