Uwaga Czytelnicy! Od 18 lipca Filia biblioteczna nr 13 nieczynna z powodu remontu

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Książki, których nie ma w naszych zbiorach i w zbiorach płockich bibliotek, sprowadzamy na życzenie czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zamówienia można składać bezpośrednio w czytelni, za pośrednictwem poczty elektronicznej: mwypoz@ksiaznicaplocka.pl lub telefonicznie pod numerem:

24 268 00 23.

Osoba do kontaktu w sprawie wypożyczeń międzybibliotecznych: Anna Wojciechowska – Szymborska.

Czas oczekiwania na książkę wynosi od dwóch do trzech tygodni. Koszt sprowadzenia materiałów pokrywa czytelnik.

Uwaga! Książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
nie można wypożyczyć do domu – udostępnianie są na miejscu w Czytelni.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content