E-zbiory

Książnica Płocka oferuje dostęp do następujących źródeł elektronicznych:

1. zdigitalizowanych materiałów w zasobach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, w tym także zbiorów Książnicy Płockiej

2. Legimi – wypożyczalni książek elektronicznych

2. bazy książek elektronicznych Ibuk Libra – /więcej informacji: o serwisie IBUK Libra oraz możliwości odbioru kodów dostępu/

3. Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA /więcej informacji: ACADEMICA/

4. prasy w wersji cyfrowej:

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.