Uwaga Czytelnicy! Filie biblioteczne nr 2 i 3 zamknięte

Zasady korzystania z biblioteki

Czytelnik może zamówić 3 pozycje w każdej z bibliotek, w której ma aktywną kartę biblioteczną.

Karta biblioteczna ważna jest 1 rok. Przedłużenie ważności (aktywności) karty na kolejny rok następuje we właściwej bibliotece po sprawdzeniu i aktualizacji danych osobowych.

We wszystkich placówkach można zamawiać pozycje niedostępne (wypożyczone lub zamówione) przez całą dobę.

Zamówienia na pozycje dostępne (niewypożyczone) można składać w Wypożyczalni głównej, filiach nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz Bibliotece dla dzieci. 

Proszę pamiętać, że złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego realizacją.

Informację o zrealizowanym zamówieniu znajdą Państwo na swoim koncie bibliotecznym. Czytelnicy, którzy udostępnili nam swoje adresy e-mail – otrzymają powiadomienie pocztą. Pozostałych czytelników prosimy o systematyczny kontakt osobisty lub telefoniczny z właściwą placówką /zob. dane teleadresowe/

Zamówienie ważne jest 6 miesięcy (jeśli bibliotece nie uda się w tym czasie zrealizować zamówienia – system automatycznie je anuluje).

W wyjątkowych przypadkach biblioteka zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia przed upływem tego terminu o czym Czytelnik zostanie powiadomiony.

Zrealizowane zamówienie oczekuje na odbiór 3 dni robocze.

Prosimy o usuwanie niepotrzebnych zamówień, aby nie blokować dostępu do książek innym czytelnikom.

Czytelnik, który nie będzie odbierał zamawianych pozycji zostanie pozbawiony możliwości zamawiania.

JAK  ZAMAWIAĆ ? /zob. Jak zamówić książkę /

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.