Konkursy

Nie na końcu jest moje miejsce

To cytat z jednej z wyróżnionych w ubiegłym roku prac konkursowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na miejsce każdego w świecie, na prawo do bycia sobą, wyrażania swojego zdania, realizacji marzeń.

Zapraszając do pisania, pragniemy, by uczestnicy konkursu mogli wypowiedzieć się, w wybranej przez siebie formie literackiej, na temat tego, czy dobrze się czują w swoim otoczeniu, wśród rówieśników, znajomych, rodziny. Czy są akceptowani, czy też muszą walczyć o siebie?

Termin nadsyłania prac mija 8 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Finał konkursu 7 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content