Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii

Data publikacji: 28/09/2023

 

Cztery godziny intensywnego szkolenia połączone z doskonałą zabawą. Powrót do dzieciństwa i młodości, a także przepis na długowieczność. To wszystko zamknęła w całość dr Wanda Matras-Mastelarz – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii realizowanych na podstawie autorskich programów. Zapoznała uczestników z samym pojęciem biblioterapii (biblios czyli książka oraz therapeo – leczę, umacniam, wspomagam), zaprezentowała dwa rodzaje biblioterapii: biblioterapię kliniczną i biblioterapię ogólnorozwojową. Biblioterapia jest pokrewna logoterapii, tzn. terapii poprzez słowo, którą zapoczątkował Viktor Frankl, wiedeński psychiatra, autor „Woli sensu”. Ze względu na odbiorcę autorka warsztatów podzieliła biblioterapię na bajkoterapię i baśnioterapię dla dzieci, biblioterapię dla młodzieży poruszającą problemy wieku adolescencji, czyli dojrzewania, wreszcie biblioterapię dla dorosłych oraz seniorów, czasami z elementami psychoterapii oraz zaprezentowała:

– etapy modeli postępowania bajkoterapeutycznego,

– karty rozwojowe inspirowane książką,

– lekcje długowieczności na podstawie D. Buettner, Niebieskie strefy. 9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej, Galaktyka 2014 oraz D. A. Sinclair, M. LaPlante, Jak żyć długo. Dlaczego się starzejemy i czy naprawdę musimy, Znak Horyzont 2022

-jak biblioteka może wyjść naprzeciw specyficznym potrzebom swoich użytkowników, wspierać i przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji? Szerokie spojrzenie na perspektywy wykorzystania narzędzi biblioterapii w praktyce bibliotekarskiej.

Bibliotekarze przekonali się, że biblioterapia niesie ze sobą wartości terapeutyczne z wykorzystaniem literatury, ale jest też świetnym pretekstem do wzmacniania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z lękami, stresem, agresją czy nałogiem, akceptacji odmienności, tolerancji oraz rozumienia uczuć i emocji poprzez dostrzeganie odpowiednich wzorców. Najważniejsza w tym wszystkim jest przestrzeń biblioteki – przyjazna dla każdego, wolna od uprzedzeń i bezpłatna                   dla odwiedzających niezależnie od pochodzenia, rasy, wyznawanej religii (lub bezwyznaniowości), orientacji seksualnej          czy też ubioru. Już w październiku zaczniemy biblioterapię w Książnicy Płockiej, na którą zapraszamy mieszkańców miasta, szczegóły wkrótce.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Biblioteka – wypożyczalnia nowych perspektyw”– Książnicy Płockiej w ramach programu Erasmus + Edukacja dorosłych – akcja 1 „Mobilność edukacyjna” KA122-ADU (Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych, Runda 1, 2022).

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content