Bogdan Hoff

Data publikacji: 29/04/2021

 

Bogdan Hoff (1865-1932), polski artysta plastyk, architekt, etnograf, obrońca Płocka, kawaler Krzyża Walecznych i promotor uzdrowiska Wisła. Był synem Bogumiła Hoffa, krajoznawcy, malarza amatora i Jadwigi z Melenthinów. Pochodził z Wielkopolski, ale gdy rodzina przeniosła się do Wisły, Bogumił stał się miłośnikiem tego miejsca, a tę fascynację odziedziczył syn. Późniejszy obrońca Płocka jest uważany za ojca wiślańskiego przemysłu uzdrowiskowego. Hoff, który w 1903 r. odkupił od Fritza Fuldy pensjonat „Luisenhof” w następnych latach wyremontował ten budynek, nadając mu nazwę „Hotel Piast”. W 1906 r. nad rzeką Wisłą urządzono zakład hydropatyczny, składający się ze zlokalizowanych nieopodal hotelu – łazienek, powstałych wskutek przebudowy stajni. Jednopiętrowy, murowany gmach „Piasta” prowadzony początkowo wspólnie przez Hoffa i Helenę Wiśniewską, będąc najwytworniejszym hotelem w Wiśle, spełnił zarazem rolę pierwszego w Wiśle polskiego hotelu, przez co razem z zakładem hydropatycznym „Źródła Wisły” stał się jednym z najistotniejszych dla rozwoju kurortu elementów, zapewniając w czasach zaboru austriackiego polski charakter letniska.

Hoff opuścił Wisłę na kilkanaście lat w 1914 r., służył w Legionach i Wojsku Polskim. Nad Wisłą – jako dowódca portu – zorganizował obronę podejścia do mostu. Na czele 12 żołnierzy ze sztabu grupy oraz rybaków i robotników portowych zatrzymał oddział bolszewicki zdążający do mostu. Doczekał wspólnie ze swoimi ludźmi odsieczy. W Płocku odebrał za to z rąk Piłsudskiego Krzyż Walecznych.

Do ukochanej Wisły powrócił w 1926 roku i nadal uczestniczył w promocji uzdrowiska. Zmarł 6 lat później, pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangelickim „Na Groniczku”.

Źródła: Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920: dni krwi i chwały, Warszawa 2020

https://www.wisla.pl/mieszkaniec/attractions/158

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content