Czy rozumiesz ekopolszczyznę?

Data publikacji: 21/02/2021

 

W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego zastanawiamy się, czy język polski jest eko. Czy na pewno rozumiemy ekologiczne pojęcia, których wiele pojawiło się w naszym języku i które stały się ostatnio modne? Możecie się sprawdzić, rozwiązując nasz quiz.

Pytanie nr 1


Fot. POLONA

Na rozgrzewkę – powrót do przeszłości: książka kucharska pod tytułem „Kuchnia jarska” zawierała przepisy:

 1. na dania z wykorzystaniem zbóż jarych, czyli wysiewanych wiosną
 2. na dania bezmięsne

 

Pytanie nr 2


Fot. Pixaby

Jaroszem nazywaliśmy kiedyś:

 1. wegetarianina
 2. kogoś na diecie odchudzającej

 

Pytanie 3.


Fot. Pixaby

Pozostajemy w temacie: witarianie jedzą:

 1. tylko zielone warzywa zawierające witaminy
 2. tylko świeże owoce i warzywa, niepoddane obróbce termicznej

 

Pytanie 4.

Teraz angielski język polski, czyli hasło „zero waste”. Kryje się pod nim styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się:

 1. generować jak najmniej odpadów i wykorzystywać surowce wtórne
 2. segregować odpady zgodnie z zaleceniami i oznaczeniami na produktach

 

Pytanie 5.

Co to jest recykling, każdy wie. A upcykling to rodzaj recyklingu, który ma na celu:

 1. przetworzenie odpadów na produkt wyższej jakości (np. torba z banneru reklamowego, biżuteria z korków)
 2. przetworzenie odpadów na produkt niższej jakości (wielokrotne przetwarzanie papieru i plastiku prowadzi do obniżenia jego jakości)

 

Pytanie 6.


Fot. Pixaby

Trochę ortografii. Który ciąg wyrazów z cząstką „eko” zapisano poprawnie?

 1. ekotorba, ekopaleta, ekomoda
 2. eko-torba, eko-paleta, eko-moda

 

Pytanie 7.


Fot. Pixaby

Nie tylko język angielski jest źródłem zapożyczeń. „Makulatura” to słowo zapożyczone z języka:

 1. niemieckiego
 2. francuskiego

 

Pytanie 8.

Małe słówko „bio” na opakowaniach produktów oznacza tyle co:

 1. naturalny, organiczny
 2. wyprodukowany z surowców wtórnych

 

Pytanie 9.


Fot. Pixaby

Nie trzeba być działkowcem, żeby wiedzieć, że kompost to:

 1. owocowy napój przygotowany z ekologicznych upraw, zaliczany do grupy przetworów owocowych
 2. nawóz organiczny wytwarzany z odpadów roślinnych i zwierzęcych w wyniku rozkładu

 

Pytanie 10.


Fot. Pixaby

Naukowo brzmiące słowo „rekultywacja” oznacza:

 1. przywracanie wartości przyrodniczych obszarom zniszczonym przez człowieka
 2. przeznaczanie obszarów przyrodniczych na działalność związaną z ochroną dóbr kultury

 

Pytanie 11.


Fot. Pixaby

Ekologia – pojęcie modne i wygodne – oznacza dziedzinę nauki zajmującą się:

 1. zgubnym wpływem człowieka na środowisko naturalne naszej planety
 2. badaniem zależności między organizmami i otaczającym je środowiskiem

 

Pytanie 12.


Fot. Pixaby

Podczas strajków klimatycznych młodzi ludzie protestują przeciwko:

 1. wielkim fabrykom i kopalniom, które przyczyniają się do zmian klimatycznych
 2. bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i zmian klimatu

 

Pytanie 13.


Fot. Pixaby

Zimę mamy mroźną, a tymczasem ekologowie wciąż nas straszą globalnym ociepleniem. Globalnym, czyli jakim?

 1. obejmującym cały świat
 2. obejmującym cały układ planetarny

 

Pytanie 14.


Fot. Pixaby

Pięćdziesiąt lat temu Władysław Kopaliński wymyślił i próbował upowszechnić termin „dymgła”, który miał być odpowiednikiem słowa:

 1. smog
 2. zadymienie

 

Pytanie 15


Fot. Pixaby

Śmiecimy od dawna, ale ostatnio pojawił się nowy gatunek odpadów, czyli elektrośmieci. Czy wiesz, jakim skrótem można określać w języku polskim takie odpady?

 1. OEE (Odpady Elektryczne i Elektroniczne)
 2. ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny)

____________________________________________________

Odpowiedzi:

 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. a, 6. a, 7. b, 8. a, 9. b, 10. a, 11. b, 12. b, 13. a, 14. a, 15. b

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content