dr Grzegorz Gołębiewski

Data publikacji: 18/03/2023

 

Dorobek dzisiejszego jubilata jest na tyle obszerny, że nie da się zmieścić go w jednym krótkim artykule. Tym bardziej, że i pretekst jest inny. Dziś, składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Panu Doktorowi Grzegorzowi Gołębiewskiemu, który wychował kilka pokoleń płocczan świadomych swoich korzeni.

Na szacunek zasługuje pasja, zaangażowanie i wnikliwość z jaką bada Pan lokalne dzieje. Dziękujemy za odkrywanie przed nami najcenniejszych kart historii Płocka! Życzymy jeszcze wielu lat owocnej pracy i nieustającej pasji do odkrywania!

W 2020 r. Rada Miasta Płocka, doceniając tę pracę, przyznała dr. Grzegorzowi Gołębiewskiemu tytuł: “Zasłużony dla miasta Płocka”. Konsekwencją działalności naukowej i popularyzatorskiej była także nominacja do tytułu „Płocczanin Roku”.

Jako autor książek, publikacji i recenzji nt. historii Płocka, w tym o obronie Płocka w 1920 r., dr Gołębiewski od lat współpracuje z Książnicą Płocką. Nasze wydawnictwo opublikowało niektóre z nich:

  1. „Płockie Orlęta 1920. Najmłodsi obrońcy Płocka odznaczeni Krzyżem Walecznych”, Płock, Książnica Płocka, 2021,
  2. „Aleksander Wernik”, Płock, Książnica Płocka, 2019,
  3. „Związki gen. Józefa Hallera i hallerczyków z Płockiem w latach 1917-1924”, Płock, Książnica Płocka, 2018,
  4. „95 rocznica nadania miastu Krzyża Walecznych”, Płock, Książnica Płocka, 2016.

Wszystkie powyższe pozycje, i nie tylko, dostępne są w placówkach Książnicy Płockiej dla naszych Czytelników. Serdecznie zapraszamy!

Ponadto, jako nauczyciel, wykładowca akademicki i społecznik, Pan Grzegorz kilkukrotnie gościł z wykładami również w Książnicy Płockiej. Dołączamy do postu kilka zdjęć z tych wydarzeń. A czy to przypadek czy nie? Tego tutaj nie rozstrzygniemy. Jednak tak się składa, że Św. Grzegorz to patron m.in. uczniów, studentów i nauczycieli! Imię zobowiązuje.

Gołębiewski G., Płockie Orlęta 1920. Najmłodsi obrońcy Płocka odznaczeni Krzyżem Walecznych, cykl Książnicy Płockiej: Niezapomniani. Płocczanie z urodzenia i z wyboru, Płock 2021
Odnaleźć człowieka. 50 lat plebiscytu Płocczanin Roku, pod red. J. Banasiak i P. Gryszpanowicza, Płock 2022
http://www.tnp.org.pl/wiceprezes2.html

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content