Uwaga Czytelnicy! Od 17 sierpnia Filia nr 2 (Rogatka Warszawska) będzie zamknięta

Inspirowani Tyrmandem – konkurs krótkich form prozatorskich

Data publikacji: 05/02/2020

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Prozatorskich – INSPIROWANI TYRMANDEM.

Przedmiotem konkursu są krótkie formy prozatorskie (opowiadania, nowele, miniatury itp.) o dowolnej tematyce i objętości do 20 stron znormalizowanego maszynopisu. 

Teksty (maksymalnie 3) wydrukowane w trzech egzemplarzach należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2020 r.

Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w tomie zbiorowym. 

Regulamin konkursu 

 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.