Uwaga Czytelnicy! Filia nr 1 przy ul Zielonej 40 (Radziwie) będzie zamknięta do k. czerwca 2024 r. Za utrudnienia przepraszamy

Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Konkurs plastyczny dla dzieci

Data publikacji: 20/05/2021

 

Książnica Płocka Biblioteka dla dzieci im. Wandy Chotomskiej

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

 z okazji 50. rocznicy śmierci pisarza

 

Cele konkursu:

  • Rozwijanie i promowanie zdolności plastycznych dzieci
  • Zapoznanie dzieci z twórczością Czesława Janczarskiego
  • Inspirowanie do pracy twórczej
  • Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa

Zasady konkursu:

  • Prace konkursowe, wykonane dowolną techniką plastyczną i w formacie A3, mają ilustrować ulubione utwory Czesława Janczarskiego.
  • Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 5, 6 lat oraz uczniów klas I szkoły podstawowej.
  • Każda praca, powinna być opatrzona następującym opisem: imię i nazwisko dziecka, nazwa i numer placówki oświatowej, tytuł utworu, do którego została wykonana ilustracja.
  • Prace konkursowe należy złożyć w Bibliotece dla dzieci (Płock, ul. Sienkiewicza 2) do 25 maja 2021 r.
  • Organizator konkursu nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo ich upowszechniania w celu promocji czytelnictwa.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w czerwcu. Opiekunowie laureatów Konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i sposobie odbioru nagród.  

 

Życzymy wspaniałych pomysłów!

tel. 24 262 27 69, biblchot@ksiaznicaplocka.pl
09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 2

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO >>

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content