Uwaga! Od 15 kwietnia do 21 maja 2024 r. Filia nr 5 /Vuka Karadzica 1/ będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Konkurs plastyczny „JESIENNE KLIMATY
– W poszukiwaniu piękna…”

Data publikacji: 03/10/2023

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ogłasza:

VIII Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY z cyklu:

JESIENNE KLIMATY – W poszukiwaniu piękna…

1. Jesień piękna i pełna złotego blasku. Portret w barwach jesieni.

2. “Bajeczny spektakl barw i światła – pejzaż jesienny”

3. “Zwierzęta jesienią – piękno ukryte w leśnej gęstwinie”

Jeden z powyższych tematów do wyboru.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, uczęszczającej do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek zajęć pozaszkolnych w województwie mazowieckim. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą wraz z załącznikami do 31 października 2023 r. na adres:

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa

O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data dostarczenia przesyłki do placówki, a nie data stempla pocztowego.

Regulamin

Karta Zgłoszenia

Karta zgłoszenia placówki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content