Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o “Buławę Marszałka”

Data publikacji: 01/03/2020

Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Sulejówku zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Wiersza Klasycznego o “Buławę Marszałka”

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie należą do stowarzyszeń i związków twórczych.

Celem konkursu jest propagowanie poezji wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem.

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
1/ wiersz miłosny,
2/ wiersz satyryczny,
3/ wiersz o tematyce dowolnej.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie) do 15 kwietnia 2020 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 25 zł. Osoby poniżej 18 lat są zwolnione z opłaty.

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież do lat 18″ oraz „osoby pełnoletnie”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe. Dla osób pełnoletnich przewidziane są również nagrody pieniężne.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku >>

Plakat >>

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content