Wieści znad Wisły

Od 1994 roku Stowarzyszenie ZIARNO jest wydawcą lokalnej gazetki – „Wieści znad Wisły”, która nie tylko opisuje miejscowe wydarzenia, ale daje szansę wypowiedzenia się na jej łamach wszystkim mieszkańcom, gdyż została stworzona dla i przez miejscową społeczność. Porusza ważne, szersze tematy z myślą, aby była elementem bardzo potrzebnego dialogu społecznego, kroplą, która drąży skałę niezrozumienia, nietolerancji, ksenofobii.

Źródło opisu: www.ziarno.grzybów.pl

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content