Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

 

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
przez Książnicę Płocką

Administrator danych osobowych:

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. Tadeusza Kościuszki 6, tel. 24 268 00 16, e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Książnicy Płockiej został wyznaczony Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych wysyłając maila na adres: iod@ksiaznicaplocka.pl

-> Klauzula informacyjna dot. zbioru danych czytelników

-> Klauzula informacyjna dot. monitoringu w budynku Mediateki “eMka”

-> Klauzula informacyjna dot. osób od których dane zbieramy w korespondencji

-> Klauzula informacyjna dot. odbiorców newslettera