Uwaga Czytelnicy! Filia nr 1 przy ul Zielonej 40 (Radziwie) będzie zamknięta do k. czerwca 2024 r. Za utrudnienia przepraszamy

Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Projekty 2020

Data publikacji: 27/01/2021

 

PROJEKTY KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ

 Zatrzymaj się, zaczytaj się

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zadanie: „Promocja czytelnictwa” – kwota dofinansowania: 15 000,00 zł.

Książnica Płocka i jej filie biblioteczne, mocno zaistniały na mapie kulturalnej miasta oferując różnorodne wydarzenia, upowszechniając kulturę czytania poprzez urozmaicone działania animacyjne, wskazując najciekawsze zjawiska literackie, promując spotkania z autorami, którzy są na tyle charyzmatyczni, że byli w stanie wzbudzić zainteresowanie młodych ludzi. Zapewniliśmy beneficjentom możliwość poszerzenia wiedzy o otaczającym świecie, zjawiskach w nim zachodzących poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, pełnymi pasji i zaangażowania w swoją pracę, pokazaliśmy wydarzenia historyczne i postaci stanowiące o naszej tożsamości narodowej, kulturowej, językowej w atrakcyjnej dla odbiorcy formie, daliśmy szansę, zarówno dorosłym jak dzieciom, na wyrażenie swych myśli, uczuć za pośrednictwem różnych form literackich, włączyliśmy w różnorodne działania grupy często wykluczone z udziału w kulturze, jak niepełnosprawni.

Większość wydarzeń udało nam się zrealizować „na żywo”, kilka, z powodu zamknięcia bibliotek i przejścia szkół na tryb zdalnej nauki, zrealizowaliśmy on-line.

W ramach projektu, zgodnie z założeniami, odbyło się 16 wydarzeń, w tym:

– 9 spotkań autorskich dla dzieci (Rafał Witek, Grzegorz Kasdepke, Łukasz Wierzbicki, Katarzyna Ryrych, Agnieszka Frączek – on-line, Przemysław Wechterowicz, Krzysztof Petek – on-line, Jakub Skworz – on-line, Katarzyna Radziwiłł – on-line)

– 2 spotkania autorskie dla dorosłych (Marcel Woźniak – na żywo i on-line, Joanna Fabicka – on-line)

– 2 konkursy dla dzieci i młodzieży ( Masterchef Literackiej Kuchni – on-line, Młodzi Twórcy Literatury)

– 1 konkurs dla dorosłych (Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej)

–  warsztaty komiksowe (jedno wydarzenie prowadzone przez trzy zespoły w trzech filiach bibliotecznych)

– działania edukacyjne z książką dla rodzin z małymi dziećmi prowadzone w Bibliotece dla dzieci.

Założono, że w projekcie udział weźmie 460 uczestników, ta liczba została przekroczona i wyniosła około 1036 osób uczestniczących „na żywo” lub obserwujących wydarzenie w sieci w czasie rzeczywistym + duża liczba wyświetleń materiałów po spotkaniach zarejestrowanych i zamieszczonych w sieci.

 ***

Login: 1920 – gra mobilna dla dzieci i dorosłych

Z okazji 100. rocznicy Obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego przygotowała grę miejską. Na stronie internetowej udostępniliśmy kod QR do wersji online  bez wychodzenia z domu. Mobilna gra „LOGIN: 1920” była częścią projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” – koszt dofinansowania: 7 000,00 zł.

Aby zagrać w grę „LOGIN: 1920”, należało mieć smartfon (lub inne urządzenie mobilne) z systemem Android. Po zainstalowaniu aplikacji Action Track i zeskanowaniu kodu QR rozpoczynała się gra. Przygotowaliśmy wersję dla dzieci i dla dorosłych. Grę wzbogaciliśmy dodatkowo  o wersję z GPS-em do wykorzystania w przestrzeni miejskiej. Mobilna gra “Login: 1920” poprzez gamifikację historii Płocka 1920 roku była przykładem atrakcyjnej formy przekazu treści, która przyczynia się do wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej uczestników oraz identyfikacji z regionem i jego historią. Uczestnik gry dla dorosłych wcielał się w postać siedemnastoletniej Anny Rogoźnickiej, przenosił się w czasie o 100 lat i dzięki temu poznawał ludzi, którzy byli bohaterami Obrony Płocka. W wersji dla dzieci gra dzieje się we współczesnym Płocku, latem 2020 roku. Dwunastoletnia bohaterka odnajduje szkatułkę, będącą rodzinną pamiątką, po Jadzi – prababci bohaterki. Uczestnik gry przeglądając wirtualnie kolejne przedmioty ze szkatułki, czytając pamiętnik Jadzi, poznaje losy prababci i jej ówczesnych przyjaciół, a tym samym poznaje wydarzenia, jakie wtedy miały miejsce w Płocku. Gracze musieli odpowiadać na pytania i wykonywać zadania związane z Obroną Płocka w sierpniu 1920 roku. Cel został osiągnięty, przez trzy miesiące z gry skorzystało ponad 400 osób, jest ona nadal dostępna i aktywna do 18 sierpnia 2021 roku, do użytku zarówno bez wychodzenia z domu, jak i z GPS-em, umożliwiającym rozegranie jej w przestrzeni miejskiej na smartfonach po pobraniu odpowiedniego kodu QR. Plansze gry zawierają zdjęcia Płocka z 1920 roku, zdjęcia bohaterów Obrony Płocka oraz mapy z tego okresu.

***

„ŻYJĘ  ZDROWO I BEZPIECZNIE” w zakresie profilaktyki alkoholizmu, narkomanii  i  przemocy w rodzinie adresowany do dzieci i młodzieży dofinansowany ze środków Miasta Płock kwota dofinansowania: 16 000,00 zł.

W okresie od marca do listopada 2020 r. przeprowadzono w ramach projektu:

– 18 spotkań wykładowo-warsztatowych ze specjalistą

– 12 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Agnieszką Frączek 2x, Katarzyną Ryrych 2x, Pawłem Beręsewiczem, Rafałem Witkiem, Przemysławem Wechterowiczem, Jakubem Skworzem, Łukaszem Wierzbickim, Krzysztofem Petkiem, Joanną Fabicką)

– promocję zdrowia w Chotomku

– imprezę rodzinną podczas Nocy Bibliotek w Bibliotece dla dzieci

Wprowadzone w październiku obostrzenia zawieszające działalność instytucji kultury i wprowadzające zdalne nauczanie sprawiły jednak, że zmuszeni byliśmy zrezygnować z warsztatów motywacyjnych z trenerem Michałem Zawadką oraz psychoterapeutyczno-plastycznych warsztatów z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. Niewykorzystana kwota została przez Książnicę Płocką niezwłocznie zwrócona.

Ogółem we wszystkich działaniach z zakresu programu Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2020 roku udział wzięło 758 osób. Zakupiono również wydawnictwa z zakresu profilaktyki za kwotę 250,00 zł.

 


PROJEKTY WE WSPÓŁPRACY Z SBP ODDZIAŁ W PŁOCKU

 OdNova kulturalna

 Projekt z zakresu rewitalizacji dofinansowany ze środków Miasta Płock. Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł.

Realizacja projektu związana była z „ożywieniem” przestrzeni miejskiej zaliczanej do pierwszego podobszaru rewitalizacyjnego Płocka: ul. Kościuszki – gmach Książnicy Płockiej, Mediateki i ogród, bulwary nad Wisłą. Jego celem była aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar rewitalizacji a także osób odwiedzających rewitalizowane obszary, poprzez działania z obszaru animacji kulturalnej, które pobudzają aktywność lokalnej społeczności i wykorzystują do tego ogólnodostępną przestrzeń miejską.

Projekt składał z: 

1) czterech imprez plenerowych w przestrzeni Starego Miasta:

 – happening poetycko-malarski na bulwarach nad Wisłą

– Ekonoc pełna przygód w ogrodzie Książnicy Płockiej, partnera projektu (ul. Kościuszki)

– dwóch imprez rodzinnych „Po sąsiedzku” w ogrodzie Książnicy Płockiej (m.in. warsztaty robienia ogrodów w słoiku)

2) dwóch wydarzeń w gmachu głównym Książnicy Płockiej i w Mediatece (ul. Kościuszki):

 – Europejski Dzień Seniora („16 Róż”, w ramach którego odbył się spektakl muzyczny w wykonaniu Katarzyny Anzorge i Piotra Matuszkiewicza)

– wydarzenia kulturalnego w cyklu „W kręgu dziewięciu muz” (występ kabaretu Fifa Rafa).

***

Porozmawiaj z wyobraźnią

Projekt z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowany ze środków Miasta Płock. Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono 3 warsztaty tematyczne: komiksowe, grafiki komputerowej oraz filmowe, pokazy  filmów (prezentacja połączona z moderowaną dyskusją) zrealizowane na podstawie komiksów, jako support warsztatów komiksowych. Warsztaty obięły zakresem tematycznym ilustrację, literaturę, komiks, film, sztuki wizualne i kino. Pomagały rozwinąć wyobraźnię, kreatywność oraz uczestnictwo w kulturze. Grupą docelową były dzieci i młodzież z terenu Płocka. Warsztaty miały na celu rozbudzenie w młodych ludziach pasji, dały wiedzę i wskazówki, jak tę pasję rozwijać.

 


PROJEKTY WE WSPÓŁPRACY Z PSPKIB

 

Aplikacja: Żywa tradycja

 Projekt dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego, kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

– Dwie Kuchnie Literackie – spektakle „Aż miło na duszy, jak świeży chleb puszy…” i  „Komu chleb nie w smak, ten nie wart kołacza” w wykonaniu Teatru „Remedium” działającego przy Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku – cel: propagowanie historii, kultury, tradycji oraz języka ojczystego. Udział seniorów z Płocka i powiatu płockiego (Słubice i Staroźreby).

– Dwa warsztaty wyrobu mąki i wypieku chleba w Grzybowie. Przyczyniły się do poznania tradycji kuchni staropolskiej wsi. Ponadto odbiorcy zwiedzili gospodarstwo ekologiczne z chowem kóz, krów, wyrobem serów dojrzewających, tym samym zetknęli się ze śladami historii regionu, korzeniami dziedzictwa kulturowego. Udział seniorów z Płocka i powiatu płockiego (Słubice i Staroźreby).

– Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych „Zwykli-niezwykli” – realizacja on-line (zasięg diecezjalny)

– Turniej o tytuł Masterchefa Literackiej Kuchni – realizacja on-line (zasięg nieograniczony)

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content