Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek

 

PSPKiB zostało powołane 28 sierpnia 2000 r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

Prezes    –   Izabela Wypych
Skarbnik   –   Dariusz Ostrowski
Członek Zarządu   –   Iwona Kosewska
Członek Zarządu – Ewa Lilianna Matusiak
Komisja rewizyjna   – Renata Kraszewska, Dorota Miśkiewicz

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja książki wśród mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, popieranie działalności bibliotek różnych sieci, działających na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego. Stowarzyszenie zajmuje się też promocją literatury o regionie i jej twórcach, związanych z ziemią płocką.

Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez formułowanie opinii, uczestnictwo w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej i informacyjnej, inspirowanie i popieranie inicjatyw służących rozwojowi bibliotek, prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej i wydawniczej.

Środki zebrane przez Stowarzyszenie są przeznaczane m.in. na zakup książek dla filii Książnicy Płockiej i honoraria dla literackich gości bibliotek.

Kontakt:

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6

tel./fax (24) 262 31 17

e-mail: stowarzyszenie@ksiaznicaplocka.pl

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content