Uwaga Czytelnicy! Od 14 czerwca do 3 lipca FILIA NR 7 (Międzytorze) będzie ZAMKNIĘTA z powodu inwentaryzacji zbiorów.

Ewangelicy

Krzysztof Kłodawski – Ewangelicy na terenie województwa / guberni płockiej w latach 1815-1914

To pozycja, na którą czekało wielu miłośników lokalnej historii. Autor przypomina o obecności przedstawicieli różnych odłamów protestantyzmu w Płocku i okolicach na przestrzeni stu lat.

Krzysztof Kłodawski wprowadza czytelników w tematykę, przedstawiając krótki zarys obecności ewangelików na ziemiach polskich. Wiele miejsca poświęca historii poszczególnych ewangelickich parafii i filiałów. Przybliża sylwetki pastorów i administratorów. Czytelnicy poznają przedstawicieli społeczności ewangelickiej, zwłaszcza przemysłowców i przedstawicieli inteligencji, zasłużonych dla rozwoju Płocka i innych miast. Dużo uwagi autor poświęca sprawom szkolnictwa, życiu społeczno-kulturalnemu i politycznemu. Ostatni rozdział książki dotyczy życia codziennego, obyczajom i obrzędom tej społeczności.

Krzysztof Kłodawski jest doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii Uniwersytetu Gdańskiego (2015). Pracuje jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu. Wykładał na studiach podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Płocku.

Publikował w czasopismach: „Studia Mazowieckie”, „Notatki Płockie”, „Płockie Zeszyty Archiwalne”, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, „Dzieje Dobrzyńskie”, „Z Dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”, „Nasze Korzenie”. Był prelegentem i uczestnikiem na wielu sesjach i konferencjach naukowych. Jest współautorem publikacji: „Dzieje Płocka”, t. 2 (2006), „Swoi i obcy na Mazowszu Północnym w minionym tysiącleciu” (2016), „Tutejsi „obcy”. Rozważania o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych na północnym Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej od początku XIX wieku po czasy współczesne” (2019), „Dzieje Płocka”, t. 3.

Cena: 42,00 zł

Książka do nabycia w gmachu głównym Książnicy Płockiej przy ul. T.Kościuszki 6

Zamówienia na publikacje Książnicy przyjmujemy pod adresem: zakupy@ksiaznicaplocka.pl

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content