Regulamin konkursu poetyckiego “O LIŚĆ DĘBU”

Data publikacji: 13/07/2022

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku zapraszają do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O LIŚĆ DĘBU.

Na zestawy pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach, czekamy do 26 września 2022 r.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU>>

OŚWIADCZENIE dot. praw autorskich>>

ZGODA dot. danych osobowych>>

Kontakt do organizatora:

Dział oświatowo-edukacyjny Książnicy Płockiej, e-mail: oswiata@ksiaznicaplocka.pl, tel.:  24 268 00 15

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content