Uwaga Czytelnicy! Od 15 kwietnia do 21 maja 2024 r. Filia nr 5 /Vuka Karadzica 1/ będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Konkurs w Filii nr 5

6 grudnia 2022 - 18 stycznia 2023

Choinka literacka

06.12.2022-18.01.2023

 

Temat tegorocznej, szesnastej Choinki Literackiej ktoś wymyślił chyba za nas, a może lepiej – specjalnie dla nas. W 2022 r. decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego Płock został ponownie stolicą, tym razem „Stolicą kultury Mazowsza”. Radni miasta Płocka ogłosili zaś rok 2022 Rokiem Władysława Broniewskiego. Połączyliśmy oba wydarzenia na potrzeby naszej, corocznej zabawy literackiej z czytelnikami Książnicy Płockiej. Tegoroczną choinkę Filii  bibliotecznej nr 5 ozdobiliśmy wierszami o Mazowszu. Mazowszu, które od zarania dziejów, czyli od pierwszych zapisów w Kronice Galla Anonima, napisanej na zamówienie Bolesława III Krzywoustego, dziedziczącego tron oraz miłość do tej ziemi po ojcu Władysławie Hermanie, stało się tematem twórczości znanych i mniej znanych pisarzy i poetów.

Biblioteczną choinkę udekorowaliśmy wierszami „lirników mazowieckich”: Teofila Lenartowicza, Wincentego Pola, Władysława Broniewskiego, Macieja Woźniaka, Ernesta Bryla, Ignacego Krasickiego, Jana Brzechwy, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Huszczy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Marii Konopnickiej, Romana Zmorskiego, Jana Lechonia, Sebastiana Fabiana Klonowica, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Stanisława Trembeckiego, Wacława Wolskiego, Zdzisława Dębickiego, a nawet piewców Podhala Jana Kasprowicza i Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Nazwę Mazowsze odnajdą Państwo odmienioną przez wszystkie przypadki. Niejednokrotnie w cytatach znajdzie się też słowo Mazur. Słowem tym określano osadników z Mazowsza, którzy zasiedlali tereny dzisiejszych Mazur, dawniej nazywanych Mazowszem Pruskim. Również Kurpie i Kurpiowszczyzna będąca integralną częścią Mazowsza pojawią się na naszym drzewku.

Zadaniem uczestników zabawy będzie odnalezienie na choince wiersza Władysława Broniewskiego. Wierzymy, że płocczanie nie będą mieli kłopotu ze znalezieniem strof poety, patrioty, któremu „ta ziemia od innych droższa”. Jeśli jednak zdarzy się ktoś, dla kogo będzie to pierwszy kontakt z twórczością Broniewskiego, zachęcamy do wykorzystania wszelkich sposobów poszukiwania wiedzy. Aby tradycji stało się zadość, podpowiedzi znajdą się także na choince. Do zabawy zapraszamy również naszych gości z Ukrainy, wskazówki dostępne są także w języku ukraińskim.

Zapraszamy do bibliotek, zachęcamy do czytania poezji oraz licznych biografii poety dostępnych we wszystkich bibliotekach. Odkryjmy Broniewskiego na nowo.
Na odpowiedzi czekamy do 18 stycznia 2023.
19 stycznia wylosujemy trzy kupony z prawidłowymi odpowiedziami.
Zwycięzcom wręczymy nagrody, których fundatorami są:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Święty Mikołaj🎅

Zapraszamy do Filii bibliotecznej nr 5, pasaż Vuka Karadzica 1.

Dobrej zabawy

                                                                                                Літературна ялинка
                                                                                                06.12.2022-18.01.2023

 
Тему цьогорічної шістнадцятої літературної ялинки мабуть придумали для нас, а може краще – спеціально для нас. У 2022 році рішенням Місцевої Влади Мазовецького воєводства Плоцьк знову став столицею, цього разу ” Столицею Культури Мазовша “(Мазовії). Радники міста Плоцьк оголосили 2022 рік роком Владислава Броневського. Ми об’єднали ці дві події для нашої щорічної літературної розваги з читачами Плоцької Бібліотеки. Цьогорічну ялинку Бібліотеки-філії №5 о ми прикрасили віршами про Мазовію. Мазовію, яка від зорі часів, тобто від перших записів у хроніці Галла Аноніма, написаній на прохання Болеслава III Кривоуста, який успадкував престол і свою любов до цієї землі від свого батька Владислава Хермана, стала темою творчості відомих і менш відомих письменників і поетів.

Ялинку Бібліотеки ми прикрасили віршами “мазовецьких ліриків”: Теофіла Ленартовича, Вінсента Пола, Владислава Броневського, Мацея Возняка, Ернеста Бриля, Ігнація Красіцького, Яна Бжехви, Ярослава Івашкевича, Яна Хушчи, Кшиштофа Каміля Бачинського, Марії Конопницької, Романа Зморського, Яна Лехоня, Себастьяна Фабіана Клоновиця, Станіслава Ришарда Добровольського, СтаніславаТрембецького, Вацлава Вольського, Здзіслава Дембіцького, і навіть підгальських ліриків Яна Каспровича та Казімєжа Пшерви-Тетмайера.

Ви знайдете назву Мазовія змінену у всіх відмінках. Слово Мазур часто буде зустрічатися в цитатах. Це слово використовувалося для опису поселенців з Мазовії, які населяли територію сьогоднішніх Мазур, яка раніше називалася прусською Мазовією. На нашому дереві також з’являється Курп’є та Курп’ївщина, які є невід’ємною частиною Мазовії.

Завданням учасників буде знайти на ялинці вірш Владислава Броневського. Віримо, що мешканцям Плоцька не складе труднощів знайти вірші поета-патріота, для якого ” ця земля дорожча за інші” . Проте, якщо є хтось, для кого це буде перший контакт із творчістю Броневського, заохочуємо використовувати всі засоби пошуку знань. Щоб традиція була виконана, відповідь буде також на ялинці.Також запрошуємо до гри наших гостей з України, підказки є також українською мовою.

Запрошуємо до бібліотек, заохочуємо читаємо вірші та численні біографії поета, які є в усіх бібліотеках. Давайте заново відкриємо Броневського.

На відповіді чекаємо до 18 січня 2023 року.

19 січня ми розіграємо три білети з правильними відповідями.

Ми нагородимо переможців призами, спонсорами яких є Плоцька Бібліотека імені Владислава Броневського та Святий Миколай.

Запрошуємо до Бібліотеки-філії № 5, Пасаж Вука Карадзіца 1.

Розважайтеся 😊.

Tłumaczenie Natalija Kotecka (Наталія Котецька)

 

Szczegóły

Start:
6 grudnia 2022
Koniec:
18 stycznia 2023

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content