Od 19 do 24 kwietnia placówki Książnicy Płockiej będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Wypożyczenie zbiorów możliwe po uprzednim zamówieniu ( ZOB. WIĘCEJ )
Do 24 kwietnia Filia biblioteczna nr 1 (Płock - Radziwie) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów

Gmina Słubice

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁUBICACH

Adres:

ul. Krakowska 2, 09-533 Słubice

tel./fax: 24 277 80 63

e-mail: biblioteka.slubice@gmail.com

www.gbpslubice.pl

 

Dyrektor: Artur Bedyk

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek 8.30 – 19.00
wtorek 8.30 – 18.00
czwartek, sobota 8.30 – 12.00

czytelnia internetowa:

poniedziałek, piątek 9.00 – 18.00
wtorek, środa 9.00 – 17.00
sobota 12.30 – 15.30

Katalog online >>

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Skip to content