Uwaga! Od 15 kwietnia do 21 maja 2024 r. Filia nr 5 /Vuka Karadzica 1/ będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.

IX edycja Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży – Debiuty ,,na Brożka”

Data publikacji: 04/03/2024

 

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży – Debiuty “na Brożka”. To już IX edycja Debiutów i z tej okazji rozszerzamy zasięg naszego Przeglądu na obszar województwa mazowieckiego.

Przegląd skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

Wśród kategorii artystycznych:

 • recytatorska
 • wokalna
 • taneczna – w podziale na style tańca:
  • kat. 1: jazz/modern/taniec klasyczny/etiuda
  • kat. 2: taniec nowoczesny/hip-hop
  • kat. 3: taniec ludowy/taniec towarzyski
  • kat. 4: inne formy tańca

 Prezentacje będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe klasy I-III
 • szkoły podstawowe klasy IV-VI
 • szkoły podstawowe klasy VII-VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

 W podziale na występy:

 • Solistów
 • Duetów
 • Zespołów powyżej 3 osób

Warunki uczestnictwa:

 1. Przesłanie/złożenie zgłoszenia do 28 marca 2024 r. wraz z dokładnie wypełnionymi załącznikami do Regulaminu:

kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) i podpisaną kartą zgód (załącznik nr 2)
Istnieją trzy możliwości zgłaszania uczestników:

 1. drogą elektroniczną na adres debiuty.zwpek@eduwarszawa.pl, tytuł wiadomości „Debiuty” lub
 2. pocztą tradycyjną na adres: Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, Julia Patejuk, ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa, z dopiskiem „Debiuty” lub
 3. w sekretariacie ZWPEK (sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz.: 10:00 – 19:00 oraz w piątek w godz.: 10:00 – 18:00),

Przesłuchania odbędą się w dniach 15-17 kwietnia 2024 r. w podziale na kategorie artystyczne, według harmonogramu ustalonego z uczestnikami Przeglądu.

Osobą do kontaktu jest pani Julia Patejuk, tel. (22) 836 13 13, wewn. 21;
e-mail: debiuty.zwpek@eduwarszawa.pl

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content