Mnie ta ziemia od innych droższa… – konkurs

Data publikacji: 10/01/2022

KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU

zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego do udziału w XI edycji konkursu*

„MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…”

      pod patronatem Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka

organizowanego dla upowszechnienia twórczości poety

w Roku Władysława Broniewskiego

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu pragniemy uczynić słowa z wiersza Poety

Musi być cierpienie i miłość, żeby napisać wiersz

Udział w konkursie polega na zrealizowaniu wybranych lub wszystkich zaproponowanych zadań i przesłaniu ich w wersji elektronicznej do 17 marca 2022 roku na adres e-mailowy: mnietaziemia@trzecie.edu.pl W tytule proszę podać  nazwę konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa…”.

Zgłoszone prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe.

Kategorie konkursu

 1. TŁUMACZENIE WIERSZA Władysława Broniewskiego na język: angielski, niemiecki, francuski lub włoski.
 • Do tłumaczenia należy wybrać jeden z następujących utworów: Zielony wiersz, Bezradność, Czarnoksięstwo (z tomu „Drzewo rozpaczające”) /zob. wiersze >>
 • Praca indywidualna (nie dopuszczamy tłumaczeń zbiorowych).

 

 1. SŁUCHOWISKO poświęcone Władysławowi Broniewskiemu, inspirowane cytatem Musi być cierpienie i miłość, żeby napisać wiersz. Czas trwania audycji powinien zamknąć się w przedziale 10 – 15 minut.
 • Format: mp3.
 • Praca indywidualna lub zbiorowa (maksymalnie 5 osób).

 

 1. ESEJ INTERPRETACYJNY wiersza Władysława Broniewskiego.

Do interpretacji należy wybrać jeden z zaproponowanych wierszy: Kalinie, Warum, List bez adresu (z tomu  „Drzewo rozpaczające”) / zob. wiersze >>

Długość pracy nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego tekstu (czcionka Times New Roman, wielkość: 12, odstęp: 1,5 wiersza).

 • Elementy graficzne dopuszczalne wyłącznie na stronie tytułowej.
 • Praca indywidualna (nie dopuszczamy prac zbiorowych)

 

 1. PIOSENKA POETYCKA
 • Do wykonania należy wybrać jeden z wymienionych w powyższych kategoriach wierszy Władysława Broniewskiego.
 • Wymagana jest autorska kompozycja muzyczna do słów prezentowanego utworu (opatrzona pisemnym oświadczeniem dotyczącym autorstwa – Załącznik nr 4).

Autorem kompozycji może być wykonawca, nauczyciel/instruktor lub inna osoba pod warunkiem, że pisemnie udzieliła wykonawcy zgody na wykorzystanie kompozycji autorskiej.

 • Ocenie podlega interpretacja wokalna utworu.
 • Wykonanie solowe (nie dopuszczamy wykonań zbiorowych).
 • Format mp3.

 

Do każdej pracy należy dołączyć:

– informacje o uczestniku/uczestnikach (patrz: Załącznik nr 1),

– zgody dotyczące m.in. praw do publikacji, przetwarzania danych osobowych, oświadczenie potwierdzające autorstwo pracy (patrz: Załączniki nr 2 i 3).

 

Do zgłoszenia w kategorii piosenka poetycka należy także dołączyć:

– oświadczenie o autorstwie kompozycji muzycznej (patrz: Załącznik nr 4)

 

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do prac poprawnie wypełnionych i podpisanych wymaganych załączników. Załączniki należy zeskanować lub sfotografować.

Oceny prac we wszystkich kategoriach dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Ogłoszenie wyników planowane jest 1 kwietnia 2022 roku.  O formule zakończenia poinformujemy w późniejszym terminie po uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Kontakt:

Katarzyna Kozłowska

katarzyna.kozlowska@trzecie.edu.pl                                    

III LO, tel. 24 364 06 40

Edyta Szpaczko              

edyta.szpaczko@trzecie.edu.pl

III LO, tel. 24 364 06 40

*Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol)

REGULAMIN >>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – załącznik nr 1 >>

OŚWIADCZENIE DOT. OCHRONY DANYCH – załącznik nr 2 >>

OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH – załącznik nr 3 >>

OŚWIADCZENIE AUTORA KOMPOZYCJI MUZYCZNEJ  – załącznik nr 4 >>

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content