Uwaga Czytelnicy! Zmiana godzin pracy Filii nr 9 /ul. Orzechowa/ w marcu: poniedziałek, środa - 10.00 - 15.00 ; wtorek, czwartek, piątek - 10.00 - 18.00

Mnie ta ziemia od innych droższa… – edycja XIII (2024 r.)

Data publikacji: 09/01/2024

 

KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU

 

zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego do udziału w XIII edycji konkursu

 

   „MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…”

 

pod patronatem Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka

organizowanego dla upowszechnienia twórczości Władysława Broniewskiego.

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu pragniemy uczynić słowa z wiersza Poety:

    Krzyczałem gromem, płakałem deszczem

 

Udział w konkursie polega na zrealizowaniu wybranych lub wszystkich zaproponowanych zadań i przesłaniu ich w wersji elektronicznej do 10 marca 2024 roku na adres e-mailowy: mnietaziemia@trzecie.edu.pl. W tytule proszę podać  nazwę konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa…”.

Zgłoszone prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

Kategorie konkursu

 1. Tłumaczenie wiersza Władysława Broniewskiego na język angielski, niemiecki, francuski lub włoski.
 • Do tłumaczenia należy wybrać jeden z następujących utworów: Przypływ (z tomu Drzewo rozpaczające), Targowisko (z tomu Drzewo rozpaczające), Tym, którzy nie umią płakać (Utwory rozproszone).
 • Praca indywidualna (nie dopuszczamy tłumaczeń zbiorowych).
 1. Słuchowisko poświęcone Władysławowi Broniewskiemu inspirowane cytatem Krzyczałem gromem, płakałem deszczem.
 • Czas trwania audycji powinien zamknąć się w przedziale 10 – 15 minut.
 • Format: mp3.
 • Praca indywidualna lub zbiorowa (maksymalnie 5 osób).
 1. Esej interpretacyjny wiersza Władysława Broniewskiego.
 • Do interpretacji należy wybrać jeden z zaproponowanych wierszy: Spowiedź (z tomu Wiatraki), Nie wiem (z tomu Dymy nad miastem), Poezja (z tomu Dymy nad miastem).
 • Długość pracy nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego tekstu (czcionka Times New Roman, wielkość: 12, odstęp: 1,5 wiersza).
 • Elementy graficzne dopuszczalne wyłącznie na stronie tytułowej.
 • Praca indywidualna (nie dopuszczamy prac zbiorowych).
 1. Piosenka poetycka.
 • Do wykonania należy wybrać jeden z wymienionych w powyższych kategoriach wierszy Władysława Broniewskiego.
 • Wymagana jest autorska kompozycja muzyczna do słów prezentowanego utworu (opatrzona pisemnym oświadczeniem dotyczącym autorstwa – Załącznik nr 3).

Autorem kompozycji może być wykonawca, nauczyciel/instruktor lub inna osoba pod warunkiem, że pisemnie udzieliła wykonawcy zgody na wykorzystanie kompozycji autorskiej – Załącznik nr 4.

 • Ocenie podlega interpretacja wokalna utworu.
 • Wykonanie solowe (nie dopuszczamy wykonań zbiorowych).
 • Format mp3.

Do każdej pracy należy dołączyć:

– informacje o uczestniku/uczestnikach (patrz: Załącznik nr 1),

– zgody dotyczące m.in. praw do publikacji, przetwarzania danych osobowych, oświadczenie potwierdzające autorstwo pracy (patrz: Załączniki nr 2 i 3).

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do prac poprawnie wypełnionych i podpisanych wymaganych załączników. Zeskanowane lub sfotografowane załączniki należy wysłać razem z pracą.

Oceny prac w poszczególnych kategoriach dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.         

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Uroczyste ogłoszenie wyników planowane jest 8 kwietnia 2024 roku. 

 

Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/17850,Projekt-wykazu-zawodow-sportowych-wiedzy-i-artystycznych.html).

 

Kontakt:                   Katarzyna Kozłowska                                                    Edyta Szpaczko      

                      katarzyna.kozlowska@trzecie.edu.pl                             edyta.szpaczko@trzecie.edu.pl

                                                                                   III LO, tel. 24 364 06 40

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wiersze

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content